Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Noziedzīgos nodarījumos cietušie


Ja noziedzīga nodarījuma dēļ jums ir nodarīts kaitējums, varat izmantot savas tiesības. Tās attiecas gan uz kriminālo tiesvedību pret likumpārkāpēju (kriminālprocesu), gan uz kompensācijām, aizsardzību un palīdzību. Šīs tiesības dažādās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs atšķiras.


Noziedzīgu nodarījumu upuri

Pēdējos gados gan Eiropas Savienības (ES), gan dalībvalstu līmenī noziedzīgos nodarījumos cietušo stāvoklim un tiesību aizsardzībai ir pievērsta pastiprināta uzmanība. Ar šīs portāla sadaļas starpniecību atradīsiet informāciju par attiecīgajiem ES un dalībvalstu tiesību aktiem.

Attiecīgajās apakšsadaļās pieejama šāda papildu informācija:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020