Kruimelpad

  • Home
  • Slachtoffers van strafbare feiten

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Slachtoffers van strafbare feiten


Indien u het slachtoffer bent geweest van een misdrijf, heeft u een aantal rechten. Die kunnen u toekomen in het kader van de procedure tegen de dader (strafprocedure) of op het vlak van schadeloosstelling, bescherming en hulp. Deze rechten verschillen van EU lidstaat tot EU lidstaat.


Slachtoffers van strafbare feiten

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de positie van slachtoffers van misdrijven en voor de bescherming van hun rechten, zowel op het niveau van de Europese Unie als binnen de lidstaten. Via deze pagina van het portal kunt u informatie vinden over zowel de EU‑wetgeving als de wetgeving in de lidstaten.

Kijkt u op de betreffende subpagina's voor meer informatie over:


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 06/10/2020