Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ofiary przestępstw


Osobie, która jest ofiarą przestępstwa, przysługuje szereg praw. Prawa te mogą jej przysługiwać w toku postępowania przeciwko sprawcy czynu (postępowania karnego) lub przy dochodzeniu odszkodowania. Prawa te przysługują jej również w dziedzinie udzielania ochrony i przyznawania pomocy. Prawa te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Ofiary przestępstw

W ostatnich latach sytuacja ofiar przestępstw i ochrona ich praw były przedmiotem wzmożonej uwagi zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich. Na tej stronie można znaleźć informacje dotyczące przepisów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich w tej dziedzinie.

Na odpowiednich podstronach można znaleźć informacje na temat:


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020