Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Brottsoffer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Brottsoffer


Om du blivit offer för ett brott har du ett antal rättigheter.  Både inom ramen för det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen och i fråga om ersättning, skydd och bistånd. Dessa rättigheter skiljer sig åt i Europeiska unionens (EU) olika medlemsstater.


Brottsoffer

På senare år har brottsoffrens situation och skyddet av deras rättigheter fått ökad uppmärksamhet både på EU-nivå och i de enskilda medlemsstaterna. Via den här sidan i portalen hittar du uppgifter både om EU-lagstiftningen och om medlemsstaternas lagstiftning.

Klicka på länkarna för mer information om:


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020