Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Victimele infracţiunilor în procesele penale


Este important ca victimele să aibă un cuvânt de spus în cadrul procedurilor penale împotriva autorului infracțiunii. Scopul principal al procedurilor penale este, în general, de a stabili răspunderea penală a persoanei (persoanelor) acuzate de săvârșirea unei infracțiuni, însă victimele pot participa în mod activ și în nume propriu. Directiva din 2012 privind drepturile victimelor consolidează drepturile victimelor, inclusiv drepturile procedurale ale acestora.


Rolul victimelor în cadrul procedurilor penale și legislația relevantă a statelor membre diferă considerabil de la un stat membru la altul. Pentru a se asigura un nivel minim de drepturi ale victimelor în toate statele membre, UE a adoptat la nivel european mai multe instrumente juridice, stabilind norme comune care vizează protejarea și sprijinirea victimelor infracționalității: instrumente orizontale care se ocupă de drepturile victimelor în general, instrumente cu caracter mai specific privind măsuri de protecție și de despăgubire pecuniară a victimelor infracționalității și instrumentele de drept material privind traficul de ființe umane și exploatarea sexuală a copiilor.

Consolidarea drepturilor victimelor în Uniunea Europeană

  • Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind Linkul se deschide într-o fereastră nouădrepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității se asigură că persoanele care au fost victimele unor infracțiuni sunt recunoscute și tratate cu respect și beneficiază de protecție, sprijin și acces la justiție. Această directivă înlocuiește Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru din 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale și consolidează în mod considerabil drepturile victimelor și a membrilor familiilor acestora la informații, sprijin și protecție, precum și drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale. De asemenea, directiva cere statele membre să asigure formarea corespunzătoare a funcționarilor care sunt susceptibili să intre în contact cu victime cu privire la nevoile victimelor și să încurajeze cooperarea între statele membre și serviciile naționale de coordonare a acțiunilor lor cu privire la drepturile victimelor.

Statele membre ale UE trebuie să transpună dispozițiile directivei menționate anterior în legislația lor națională până la 16 noiembrie 2015. DG Justiție a publicat un document de orientarePDF(273 Kb)en pentru a sprijini statele membre în acest proces. Documentul clarifică fiecare dispoziție a directivei și sugerează modalități posibile de transpunere, sprijinind autoritățile naționale, operatorii și furnizorii de servicii relevante să înțeleagă ceea ce este necesar pentru ca drepturile victimelor prevăzute în directivă să devină o realitate pretutindeni în UE.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 18/01/2019