Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Videokonferencer


Undersøgelser af brugen af videokonferencer i grænseoverskridende sager viser, at de systemer, som de forskellige medlemsstater bruger, rent teknisk er interoperable. I mange medlemsstater findes der videokonferenceudstyr i retssalene. Da der ikke er tekniske hindringer, bør der gøres en større indsats for at øge kendskabet til den potentielle brug af videokonferencer og tilvejebringe de praktiske værktøjer til dette formål.


Videokonferencer

Dette afsnit indeholder følgende oplysninger:

  • information om generel videokonferencepolitik
  • en brochure udarbejdet af EU's Ministerråd med generel information om de retlige rammer, tekniske aspekter og god praksis inden for grænseoverskridende videokonferencer – se vedhæftede dokument
  • en vejledning med mere tekniske oplysninger for brugere (f.eks. dommere, retssekretærer og teknikere)
  • Bevisoptagelse gennem videokonferencer
  • information om nationale anlæg, således at brugerne kan se, om der findes videokonferenceudstyr i en bestemt ret i en anden medlemsstat (oplysningerne i dette afsnit er baseret på information fra justitsministerierne i alle medlemsstater)
  • interaktive formularer, der indtil videre kun kan bruges i grænseoverskridende civil- og handelssager i medfør af Rådets forordning af 28. maj 2001 (se retlige rammer). Herfra kan den rekvirerende domstol udfylde sine anmodninger online, tjekke, at en anmodning er fuldstændigt udfyldt, printe, lagre og oversætte til den rekvirerede domstols sprog og e-maile dokumenterne.

Relevante dokumenter

BrochurePDF(3072 Kb)da

Rådets henstillinger - Link åbner i nyt vindueFremme af brugen af og udveksling af bedste praksis vedrørende grænseoverskridende videokonferencer på det retlige område i medlemsstaterne og på EU-plan

Endelig rapportPDF(798 KB)en fra Rådets arbejdsgruppe om e-lovgivning (e-justice) – ekspertgruppen om videokonferencer (bilag nedenfor)

Vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelsePDF(74 Kb)da


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 14/02/2018