Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Videokonverentsid


Uuringud on näidanud, et piiriüleste juhtumite korral on videokonverentsi kasutamine võimalik, sest liikmesriikides kasutatavad videokonverentsi süsteemid on tehniliselt koostalitlusvõimelised. Mitme liikmesriigi kohtusaalides on olemas videokonverentsi seadmed. Kuna tehnilised takistused puuduvad, tuleks pöörata rohkem tähelepanu teadlikkuse suurendamisele videokonverentsi kasutamise võimalusest ja praktilistest vahenditest videokonverentsi läbiviimise lihtsustamiseks.


Videokonverentsid

Sellest osast leiate järgmise teabe:

  • teave videokonverentsi üldpõhimõtete kohta;
  • Euroopa Liidu Nõukogu koostatud brošüür sisaldab üldteavet õigusraamistiku, tehniliste küsimuste ja hea tava kohta piiriüleste videokonverentside korral – vt lisatud dokument;
  • käsiraamat, kus esitatakse üksikasjalik teave videokonverentsil osalevatele kohtutöötajatele (st kohtunikele, kohtusekretäridele ja kohtu tehnilisele personalile);
  • Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel;
  • teave liikmesriigi võimaluste kohta, et kohtutöötajad saaksid välja selgitada, kas teatavas teise liikmesriigi kohtus on olemas videokonverentsi seadmed (selles osas esitatud teave põhineb kõikide liikmesriikide justiitsministeeriumide esitatud andmetel);
  • dünaamilised vormid, mis praegu on kättesaadavad ainult piiriüleste menetluste jaoks tsiviil- ja kaubandusasjades vastavalt 28. mai 2001. aasta nõukogu määrusele (vt õigusraamistik). Need vormid võimaldavad taotleval kohtul täita taotluse Internetis, kontrollida, kas taotluses on esitatud kõik vajalikud andmed, taotluse printida ja salvestada ning tõlkida selle taotluse saanud kohtus kasutatavasse keelde ja saata asjaomaseid dokumente elektronpostiga.

Seonduvad manused

BrošüürPDF(3071 Kb)et

Nõukogu soovitused - Lingil klikates avaneb uus aken„Piiriüleste videokonverentside kasutamise ja nendega seotud parimate tavade jagamise edendamine õigusvaldkonnas liikmesriikide ja ELi tasandil”

Nõukogu e-õiguse töörühma lõpparuannePDF(1210 Kb)en (e-õiguskeskkond) – videokonverentside kasutamise eksperdirühm (vt lisasid allpool)

Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva määruse kohaldamiseksPDF(199 Kb)et


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 14/02/2018