Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Videoneuvottelut


Rajat ylittävissä oikeusasioissa käytettäviä videoneuvotteluja tutkittaessa on havaittu, että tekniikan osalta eri jäsenvaltioissa käytetyt videoneuvottelujärjestelmät ovat keskenään yhteensopivia.  Useissa jäsenvaltioissa videoneuvottelulaitteet ovat jo laajasti käytössä oikeussaleissa. Kun teknisiä esteitä ei ole, olisi kiinnitettävä enemmän huomiota videoneuvottelujen suosimiseen sekä videoneuvottelut mahdollistavien konkreettisten työvälineiden hankkimiseen.


Videoneuvottelut

Tässä osassa on tietoa seuraavista videoneuvotteluihin liittyvistä kysymyksistä:

  • tietoa videoneuvotteluja koskevista yleisistä toimintatavoista
  • Euroopan unionin neuvoston laatima esite, joka sisältää yleistä tietoa rajat ylittävien videoneuvottelujen oikeusperustasta, teknisistä kysymyksistä ja hyvistä käytännöistä (ks. oheinen asiakirja)
  • opas, joka sisältää alan toimijoille (esimerkiksi tuomareille, tuomioistuinten kirjaajille ja oikeussalien tekniselle henkilökunnalle) tarkoitettua yksityiskohtaisempaa tietoa
  • Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla
  • eri maissa käytössä olevia välineitä koskevaa tietoa, jonka avulla alan toimijat voivat ottaa selville, onko toisen jäsenvaltion tietyssä tuomioistuimessa käytössä videoneuvottelulaitteet (tämän osan tiedot perustuvat jäsenvaltioiden oikeusministeriöiden toimittamiin tietoihin)
  • dynaamisia lomakkeita, joita on tällä hetkellä saatavana vain 28.5.2001 annetussa neuvoston asetuksessa mainittuja rajat ylittäviä siviili- ja kauppaoikeudellisia oikeudenkäyntejä varten (ks. lainsäädäntökehys). Dynaamisia lomakkeita käyttämällä pyynnön lähettävä tuomioistuin voi laatia pyyntöjä internetissä, tarkistaa, onko pyyntö valmis, tulostaa ja tallentaa pyyntöjä, kääntää pyynnön sen vastaanottavan tuomioistuimen kielelle sekä lähettää pyyntöjä sähköpostitse.

Asiakirjoja

EsitePDF(3071 Kb)fi

Neuvoston suositukset – Linkki avautuu uuteen ikkunaan”Oikeusalan rajatylittävien videoneuvottelujen käytön ja parhaiden käytäntöjen jakamisen edistäminen jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla”

Neuvoston sähköisen lainsäädännön työryhmä (sähköinen oikeus): videoneuvottelujen asiantuntijatyöryhmän loppuraporttiPDF(1210 Kb)en (liitteet jäljempänä)

Käsikirja todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen soveltamisestaPDF(212 Kb)fi


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 14/02/2018