menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Videokonference


Študije glede izvajanja videokonferenc v čezmejnih zadevah kažejo, da so s tehničnega stališča videokonferenčni sistemi, ki jih uporabljajo različne države članice, medsebojno prilagojeni.  V več državah članicah je videokonferenčna oprema v širokem obsegu na voljo v prostorih sodišč. Ker tehničnih ovir ni, bi bilo treba več pozornosti posvetiti krepitvi ozaveščenosti glede morebitne uporabe videokonferenc in oblikovanja praktičnih orodij za lažje izvajanje videokonferenc.


Videokonference

V ta namen so na tej strani na voljo naslednje informacije:

  • informacije o splošni politiki izvajanja videokonferenc,
  • knjižica Sveta Evropske unije, ki vsebuje splošne informacije o pravnem okviru, tehničnih vprašanjih in dobrih praksah pri izvajanju čezmejnih videokonferenc – glej priloženi dokument,
  • priročnik s podrobnejšimi informacijami za izvajalce (npr. sodnike, sodno osebje in sodne tehnike),
  • Pridobivanje dokazov prek videokonference,
  • informacije o nacionalnih zmogljivostih, na podlagi katerih lahko izvajalci ugotovijo, ali je na določenem sodišču v drugi državi članici na voljo videokonferenčna oprema (informacije na tej strani temeljijo na podatkih, ki so jih zagotovila ministrstva za pravosodje v vseh državah članicah),
  • dinamični obrazci, ki se trenutno nanašajo le na čezmejne postopke v civilnih in gospodarskih zadevah v zvezi z Uredbo Sveta z dne 28. maja 2001 (glej zakonodajni okvir). Sodišču, ki je zaprosilo, omogočajo spletno izpolnitev zaprosila da preveri, ali je zaprosilo popolno, dokumente natisne, shrani, prevede v jezik zaprošenega sodišča in pošlje po elektronski pošti.

Sorodni dokumenti

KnjižicaPDF(3070 Kb)sl

Priporočila Sveta – Povezava se odpre v novem oknu„Spodbujanje uporabe in izmenjave najboljših praks o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja v državah članicah in na ravni EU“

Končno poročiloPDF(1210 Kb)en delovne skupine Sveta EU za e-pravo (e-pravosodje) - Strokovna skupina za videokonference (priloge so navedene spodaj)

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov PDF(251 Kb)sl


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 18/07/2016