Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuras tiesības ir piemērojamas?

Ja esat iesaistīts tiesas procesā, kurā visi lietas fakti nav saistīti ar vienu valsti, jānosaka, kurus tiesību aktus tiesa piemēros, izskatot lietu pēc būtības un pieņemot lēmumu.


Paplašinoties starptautiskajai tirdzniecībai un ceļošanas iespējām, uzņēmumi un indivīdi vairāk riskē iesaistīties strīdos, kuros ir starptautiski elementi. Strīdu starptautiskie elementi var izpausties dažādi — puses var būt dažādu tautību pārstāvji vai dzīvot dažādās valstīs, vai tās var būt noslēgušas līgumu, kas attiecas uz ārvalstīs īstenojamu darījumu.

Strīda gadījumā jānosaka ne vien, kurai tiesai ir starptautiska jurisdikcija izskatīt lietu un pieņemt lēmumu —jānoskaidro arī, kurus tiesību aktus tiesa piemēros, izskatot lietu pēc būtības un pieņemot lēmumu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 26/10/2020