Obrasci za europski platni nalog


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1896/2006.


Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Europski platni nalog izdaju sudovi, osim u Mađarskoj, gdje su takvi nalozi u nadležnosti javnih bilježnika.

Postupak ne zahtijeva prisutnost pred sudom. Tužitelj treba samo podnijeti zahtjev, a postupak se potom odvija vlastitim tijekom. Tužitelj ne mora izvršavati nikakve dodatne formalnosti ni poduzimati daljnje radnje.

Uredbom je predviđeno sedam standardnih obrazaca koji su zamijenjeni Uredbom Komisije (EU) br. 936/2012 od 4. listopada 2012.
Napominjemo da se od 14. srpnja 2017. primjenjuje izmijenjeni obrazac zahtjeva (Obrazac A), koji možete pronaći ovdje.
Važne se izmjene odnose samo na Dodatak 2., a u njima se odražavaju promjene postupka za europski platni nalog koje su stupile na snagu 14. srpnja 2017.
Tim se izmjenama tužitelju omogućuje da odabere želi li nastaviti postupak u skladu s pravilima europskog postupka za sporove male vrijednosti u slučaju da tuženik podnese prigovor na platni nalog. Da bi to bilo moguće, tražbina mora ispunjavati uvjete postupka za sporove male vrijednosti.

Druge poveznice

Napominjemo da u vodiču nije odražena izmjena koja je stupila na snagu 14. srpnja 2017., a kojom se u slučaju ulaganja prigovora omogućuje nastavljanje postupka u skladu s pravilima Uredbe (EZ) 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Za više informacija o tome pročitajte novi tekst članka 17. Uredbe.

Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment PDF (5809 Kb) en

Dodatne informacije potražite na našoj stranici o europskom platnom nalogu.

Obrazac možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2022. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

 • Obrazac A - Zahtjev za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac B - Zahtjev tužitelju da ispuni i/ili ispravi zahtjev za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac C - Prijedlog podnositelju zahtjeva da izmijeni zahtjev za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac D - Odluka o odbijanju zahtjeva za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac E - Europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac F - Prigovor protiv europskog platnog naloga
  • na hrvatski
 • Obrazac G - Potvrda o izvršnosti
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 17/12/2021