Interaktivni obrasciObrasci – dostava pismena (preinaka)

#1 Internetski obrasci iz Uredbe 2020/1784

Obrasci – izvođenje dokaza (preinaka)

#2 Internetski obrasci iz Uredbe 2020/1783

Uredba Bruxelles II.b – Obrasci za bračne sporove i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

#3 Internetski obrasci iz Uredbe2019/1111

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Odaberite obrazac:Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Znate li može li se za vaš spor upotrijebiti europski platni nalog ili europski postupak za sporove male vrijednosti? Donesite odluku s pomoću čarobnjaka.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 08/06/2023