Dynamické formuláreTlačivá týkajúce sa doručovania písomností (prepracované znenie)

#1 Online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2020/1784

Tlačivá týkajúce sa vykonávania dôkazov (prepracované znenie)

#2 Online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2020/1783

Nariadenie Brusel IIb – formuláre týkajúce sa materstva a rodičovských práv a povinností

#3 Online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2019/1111

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2024 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

Zvoľte:Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Neviete, či v prípade vášho nároku môžete použiť európsky platobný rozkaz alebo európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu? Náš pomocník vám pomôže.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 08/06/2023