Dinamični obrazciObrazci za vročanje pisanj (prenovitev)

#1 Spletni obrazci v zvezi z Uredbo št. 2020/1784

Obrazci za pridobivanje dokazov (prenovitev)

#2 Spletni obrazci v zvezi z Uredbo št. 2020/1783

Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo – obrazci

#3 Spletni obrazci v zvezi z Uredbo št. 2019/1111

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2024 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

Izberite povezavo:Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če niste prepričani, ali obrazec velja tudi za evropski plačilni nalog ali za postopek v sporih majhne vrednosti, uporabite čarovnika.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 08/06/2023