Съветник за формуляри с динамично съдържание

Имате ли правен случай, който може да бъде разгледан от съд на държава-членка, различна от вашата собствена или тази на другата страна?