Wizard for dynamiske formularer

Kan Deres sag behandles i en anden medlemsstat end den, hvor De eller Deres modpart har bopæl eller sædvanligt opholdssted?