Assistent għall-formoli dinamiċi

Għandek każ legali li jista' jiġi deċiż minn qorti fi Stat Membru ieħor li mhux l-Istat Membru tiegħek jew tal-parti l-oħra?