Wizard voor dynamische formulieren

Gaat het om een vordering waarover kan worden beslist door een gerecht in een andere lidstaat dan uw lidstaat of dan de lidstaat van de andere partij?