Asistent formulare dinamice

Sunteți parte într-un litigiu care ar putea fi soluționat de o instanță dintr-un alt stat membru decât cel în care dumneavoastră sau partea adversă aveți domiciliul sau reședința obișnuită?