Pomocník pre dynamické formuláre

Ste účastníkom právneho sporu, o ktorom by mohol rozhodnúť súd v inom ako vašom vlastnom členskom štáte alebo členskom štáte protistrany?