Dinamični obrazci – čarovnik

Ali ste v postopku, v katerem bi lahko odločalo sodišče v državi članici, v kateri niste rezident, niti ni rezident ena od drugih strank?