Søgemaskinen for den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

ECLI-søgemaskinen gør det muligt at søge i alle medlemsstaterne efter retsafgørelser/domme, der er blevet tildelt et ECLI-nummer.