Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) meklētājprogramma

Ar ECLI meklētājprogrammu ir iespējams meklēt konkrētā dalībvalstī pieņemtus lēmumus/spriedumus, kuriem piešķirts ECLI identifikators.

Funkcija "Atrast sabiedrību" sistēmas uzturēšanas darbu dēļ 08/08 no aptuveni plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 nebūs pieejama.
Pateicamies par sapratni.