ECLI (eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus) -hakukone

ECLI-hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuinratkaisuja, joille on annettu eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI).