Sök med Ecli (Europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Med ECLI-sökmotorn kan man söka rättsliga beslut/domar i EU-länderna med hjälp av ett speciellt ECLI-nummer.