• ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210323.2N.2

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Conclusie
  • Datum gerechtelijke uitspraak:23/03/2021
  • Datum van publicatie:25/03/2021
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210323.2N.2
  • Rechtsgebied:Strafrecht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:T.
  • Samenvatting:Artikel 65, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat wanneer verschillende misdrijven die gelijktijdig aan dezelfde feitenrechter worden voorgelegd en die volgens de rechter de opeenvolgende en voortgezet Meer weergeven
   te uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken; de rechter kan in dat geval voor het geheel van de bestrafte feiten slechts die hoofd- en bijkomende straffen opleggen waarin de strafwet voorziet die de zwaarste straf bepaalt; de rechter moet de andere hoofd- en bijkomende straffen buiten beschouwing laten, zoals de ontzetting uit rechten vermeld in artikel 382bis, eerste lid, Strafwetboek bedoelde rechten als bijkomende straf (1). (1) Zie concl. OM. Minder weergeven
    
  • Beschrijving:STRAF - SAMENLOOP - Eéndaadse
   Collectief of voortgezet misdrijf - Eenheid van opzet - Toepassing van de zwaarste straf - Draagwijdte - Strengere bijkomende straf voor een minder zware telastlegging - Ontzetting uit bepaalde rechte Meer weergeven
   n wegens een veroordeling van verkrachting - Veroordeling wegens een misdaad waarop een zwaardere straf staat - Gevolg Minder weergeven
    
  • Authentieke talen:NL
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie van België
  • Aangeleverd door:JOCQUE GEERT, Voorzitter
   VAN VOLSEM FILIP, Assessor
   HOET PETER, Assessor
   LIEVENS ANTOINE, Assessor
   FRANCIS ERWIN, Assessor
   BERNEMAN SIDNEY, Assessor
   COUWENBERG ILSE, Assessor
   VAN DOOREN ERIC, Assessor
   VAN OVERBEKE STEVEN, Assessor
   DE SMET BART, Openbaar ministerie
   BIRANT AYSE, Griffier
   ADRIAENSEN FRANK, Griffier
   VANDEN BOSSCHE KRISTEL, Griffier
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
   • Strafwetboek - 08-06-1867 - Art. 65, eerste lid - 01
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1867/06/08/1867060850/justel
   • Strafwetboek - 08-06-1867 - Art. 382bis, eerste lid - 01
   • Rolnummer P.20.1189.N
   • ECLI (Voorafgegaan door) ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210323.2N.2
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc