• ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210326.1N.9

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Conclusie
  • Datum gerechtelijke uitspraak:26/03/2021
  • Datum van publicatie:28/09/2022
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210326.1N.9
  • Rechtsgebied:Deze metagegevens zijn enkel beschikbaar in de volgende talen: FROverigeHandelsrecht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:BV BVBA EBENIUS contra D.
  • Samenvatting:Indien er een reden van onverenigbaarheid bestaat, kan zij enkel de weglating van de advocaat tot gevolg hebben (1). (1) Zie concl. OM.
  • Beschrijving:ADVOCAAT
   KOOPHANDEL. KOOPMAN
   VORDERING IN RECHTE
   Drijven van handel of nijverheid - Onverenigbaarheid - Gevolg
   Advocaat - Drijven van handel of nijverheid - Onverenigbaarheid - Gevolg
   Handelsvennootschap - Advocaat - Drijven van handel of nijverheid - Onverenigbaarheid - Gevolg
  • Authentieke talen:NL
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc