• ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210412.3N.4

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Conclusie
  • Datum gerechtelijke uitspraak:12/04/2021
  • Datum van publicatie:26/09/2022
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210412.3N.4
  • Rechtsgebied:Arbeidsrecht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:BELGISCHE STAAT c. ANTWERPS BEVRACHTINGS- EXPEDITIE EN
  • Samenvatting:De Belgische Staat staat in voor de instelling en goede werking van de paritaire comités en subcomités en de verzoeningsbureaus binnen die comités, maar het zijn de vertegenwoordigers van de in die or Meer weergeven
   ganen vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties die in de schoot van die organen de beslissingen nemen, zodat die niet aan de Belgische Staat kunnen worden toegerekend (1). (1) Zie concl. OM. Minder weergeven
    
   De Belgische Staat heeft niet de vereiste hoedanigheid om als verweerder op te treden in vorderingen gericht tegen beslissingen van de paritaire comités, subcomités en de organen opgericht in de schoo Meer weergeven
   t van die comités en subcomités (1). (1) Zie conl. OM. Minder weergeven
    
  • Beschrijving:PARITAIR COMITE
   Instelling - Werking - Beslissingen - Gevolg
   Verzoeningsbureau - Vertegenwoordiging in rechte - Belgische Staat
  • Authentieke talen:NL
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie van België
  • Aangeleverd door:STORCK CHRISTIAN, Voorzitter
   MESTDAGH KOEN, Assessor
   DELANGE MIREILLE, Assessor
   LIEVENS ANTOINE, Assessor
   DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, Assessor
   VANDERLINDEN HENRI, Openbaar ministerie
   VAN BENEDEN MIKE, Griffier
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
   • Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités - 05-12-1968 - Artt. 35, 37, 38, eerste lid, 2°, 39, 40, 44, 46, 47 en 49 - 01
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1968/12/05/1968120503/justel
   • KB 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités - 06-11-1969 - Artt. 19 en 20 - 01
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/11/06/1969110606/justel
   • Gerechtelijk Wetboek - 10-10-1967 - Art. 17 - 01
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1967/10/10/1967101052/justel
   • Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités - 05-12-1968 - Artt. 35, 37, 38, eerste lid, 2°, 39, 40, 44, 46, 47 en 49 - 01
   • KB 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités - 06-11-1969 - Artt. 19 en 20 - 01
   • Rolnummer S.19.0022.N
   • ECLI (Gevolgd door) ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210412.3N.4
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc