• ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.5

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Conclusie
  • Datum gerechtelijke uitspraak:28/04/2021
  • Datum van publicatie:05/05/2021
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.5&lang=nl
  • Rechtsgebied:Strafrecht
   Internationaal publiekrecht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:Deze metagegevens zijn enkel beschikbaar in de volgende talen: FR
  • Samenvatting:Krachtens artikel 624 Wetboek van Strafvordering is het herstel in eer en rechten afhankelijk van een proeftijd waarin de verzoeker, die een natuurlijke persoon is, een vaste verblijfplaats moet hebbe Meer weergeven
   n gehad en blijk moet hebben gegeven van verbetering en van goed gedrag; de kamer van inbeschuldigingstelling kan in haar beoordeling van de verbetering en van het goed gedrag van de veroordeelde alle relevante gegevens in aanmerking nemen die verband houden met de persoonlijkheid van de dader en met de handelingen die hij heeft gesteld, met inbegrip van de gedragingen die onder een strafrechtelijke kwalificatie vallen, voor zover ze geen uitspraak doet over hun strafbaar karakter (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2021, nr. 309. Minder weergeven
    
  • Beschrijving:HERSTEL IN EER EN RECHTEN
   RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - Artikel 6 - Artikel 6.2
   Voorwaarden - Proeftijd - Blijk van de verbetering en van het goed gedrag - Beoordeling - Inaanmerkingneming van een gedrag dat onder een strafrechtelijke kwalificatie valt - Grens
   Eerbiediging van het vermoeden van onschuld - Herstel in eer en rechten - Blijk van de verbetering en van het goed gedrag - Beoordeling - Inaanmerkingneming van een gedrag dat onder een strafrechtelij Meer weergeven
   ke kwalificatie valt - Grens Minder weergeven
    
  • Authentieke talen:FR
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc