• ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211108.3N.10

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Conclusie
  • Datum gerechtelijke uitspraak:08/11/2021
  • Datum van publicatie:16/12/2021
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211108.3N.10
  • Rechtsgebied:Sociale-zekerheidsrecht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:GENERAL TANK CLEANING bvba c. ANTWERP TANK CLEANING NV
  • Samenvatting:De werkgever kan zijn burgerrechtelijke immuniteit ten aanzien van de getroffene van het arbeidsongeval en diens rechthebbenden uit artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet tegenwerpen aan de derde, door Meer weergeven
   wiens fout het arbeidsongeval mede is ontstaan en die ingevolge zijn betaling aan de getroffene, diens rechthebbenden of de arbeidsongevallenverzekeraar op hem verhaal tracht uit te oefenen; dit geldt zelfs indien de derde zijn verhaal steunt op artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM. Minder weergeven
    
  • Beschrijving:ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID - Werknemer. Werkgever
   Derde aansprakelijke - Regresvordering lastens werkgever - Artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek - Immuniteit - Gevolg
  • Authentieke talen:NL
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc