• ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211202.1N.6

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Conclusie
  • Datum gerechtelijke uitspraak:02/12/2021
  • Datum van publicatie:24/01/2022
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211202.1N.6
  • Rechtsgebied:Burgerlijk recht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:H. contra H.
  • Samenvatting:Wanneer de erflater een onroerend goed heeft geschonken met vrijstelling van inbreng in natura en de begiftigde erfgenaam bijgevolg het goed in waarde moet inbrengen, kunnen op grond van artikel 856 O Meer weergeven
   ud Burgerlijk Wetboek op het in te brengen bedrag, dat in de plaats komt van de inbreng in natura, vruchten dan wel interest worden toegekend; die vruchten of interest strekken tot vergoeding van hetzij de genotswaarde, hetzij de opbrengstwaarde van het goed voor de periode vanaf het overlijden van de erflater tot de verdeling van diens nalatenschap (1). (1) Zie concl. OM. Minder weergeven
    
   De rechter die de genotswaarde en de opbrengstwaarde van het goed evalueert, bepaalt de eventuele vergoeding die bijkomend moet worden ingebracht; de omstandigheid dat de inbrengwaarde van het goed ze Meer weergeven
   lf wordt bepaald dan wel geactualiseerd naar het tijdstip van de verdeling van de nalatenschap, sluit niet uit dat bijkomend een vergoeding moet worden ingebracht van hetzij de genotswaarde, hetzij de opbrengstwaarde van het goed voor de periode vanaf het overlijden van de erflater tot de verdeling van diens nalatenschap (1). (1) Zie concl. OM. Minder weergeven
    
  • Beschrijving:ERFENISSEN
   SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
   Schenkingen - Inbreng - Inbreng in waarde - Interesten
   Waardering geschonken goed
   – Vergoeding van genotswaarde of opbrengstwaarde geschonken goed
  • Authentieke talen:NL
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
   • oud Burgerlijk Wetboek - 21-03-1804 - Art. 856 - 30
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032150/justel
   • Rolnummer C.20.0555.N
   • ECLI (Voorafgegaan door) ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211202.1N.6
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc