• ECLI:DE:BVerwG:2020:210420U1C4.19.0

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .

  Съжаляваме, но не е налична версия на английски. Можете да видите информация за ECLI на един от следните езици.

  DE
  • Издаваща държава или институция:Германия
  • Издаващ съд:Германия - Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
  • Вид на съдебното решение/акт:Съдебен акт
  • Дата на съдебното решение/акт:21/04/2020
  • Текст на съдебното решение/акт:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Област на правото:Административно право
   Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Описание:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Автентични езици:DE
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Участник:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Вид достъп:Публични (съдебни решения, публикувани за обществено ползване)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc