• ECLI:DE:BVerwG:2015:150415U8C6.14.0

  Rozpoczęcie korzystania z systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania z serwisu i klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności, a także zasady, ograniczenia i warunki dotyczące dostępu do danych pochodzących od dostawców sygnatury ECLI.
  DE
  • Kraj/instytucja nadający/-a ECLI:Deutschland
  • Sąd nadający ECLI:Deutschland - Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
  • Rodzaj decyzji/wyroku:Gerichtsentscheidung
  • Data decyzji/wyroku:15/04/2015
  • Tekst decyzji/wyroku:
   http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=150415U8C6.14.0
   http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/150415U8C6.14.0.pdf
  • Dziedzina prawa:Verwaltungsrecht
   Wirtschaftsverwaltungsrecht einschließlich des Spielbankenrechts und des Wett- und Lotterierechts, des Ladenschlussrechts und des Arbeitszeitrechts
  • Podmiot publikujący:Bundesverwaltungsgericht
  • Opis:Gewerbeausübung
   Gewerbeuntersagung
   Grundverwaltungsakt
   Insolvenz
   Insolvenzgericht
   Insolvenzverfahren
   Insolvenzverwalter
   Sperrwirkung
   Anwendungsverbot
   Unzuverlässigkeit
   Vollstreckungsmaßnahmen
   Vollstreckungsverbot
   vorläufige Maßnahmen des Insolvenzgerichts
   Wiedergestattung der Gewerbeausübung
   Aussetzung des Verfahrens
  • Autentyczny język:DE
  • Autor:Bundesverwaltungsgericht
  • Podmiot uczestniczący:Dr. Christ
   Dr. Deiseroth
   Dr. Held-Daab
   Hoock
   Dr. Rublack
  • Terytorialny zakres stosowania:DE
  • Rodzaj dostępu:Öffentlich (im öffentlichen Sektor veröffentlichte Entscheidungen/Urteile)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc