• ECLI:DE:BVerwG:2016:120116B4BN11.15.0

    Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
    Ľutujeme, aktuálne nie sú k dispozícii nijaké údaje o požadovanom identifikátore ECLI: ECLI:DE:BVerwG:2016:120116B4BN11.15.0.
    /eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc