• ECLI:DE:BVerfG:1998:rs19980310.1bvr017897

    Järjestelmän käyttäjän katsotaan hyväksyvän sen käyttöehdot ja vastuuvapauslausekkeen sekä säännöt, ehdot ja rajoitukset, jotka koskevat järjestelmään toimitettujen ECLI-tietojen käyttöä.
    Ei hakutuloksia seuraavalla ECLI-tunnuksella: ECLI:DE:BVerfG:1998:rs19980310.1bvr017897.
    /eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc