• ECLI:DE:BVerfG:2005:rs20050524.1bvr107201

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .

  Съжаляваме, но не е налична версия на български. Можете да видите информация за ECLI на един от следните езици.

  DEEN
  • Издаваща държава или институция:Германия
  • Издаващ съд:Германия - Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
  • Вид на съдебното решение/акт:Съдебен акт
  • Дата на съдебното решение/акт:24/05/2005
  • Текст на съдебното решение/акт:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE EN
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Автентични езици:DE
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: DE
  • Вид достъп:Публични (съдебни решения, публикувани за обществено ползване)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc