• ECLI:DE:BVerfG:2005:rs20050524.1bvr107201

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.

  Tyvärr har vi ingen version på svenska. Du kan se information om ECLI-numret på följande språk.

  DEEN
  • Utfärdande land eller institution:Tyskland
  • Utfärdande domstol:Tyskland - Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
  • Typ av beslut/dom:Rättsligt avgörande
  • Datum för beslutet/domen:24/05/2005
  • Beslutets/domens lydelse:Metadatan finns bara på följande språk: DE EN
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: DE
  • Originalspråk:DE
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: DE
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: DE
  • Typ av tillgång:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.2 build-70ee8066fcdabd1714583c1fe9d3de413fb1a881