• ECLI:DE:BVerfG:2013:rs20130917.2bvr243610

    Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
    Tyvärr har vi för närvarande inga uppgifter om det här ECLI-numret: ECLI:DE:BVerfG:2013:rs20130917.2bvr243610.
    /eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc