• ECLI:DE:BVerfG:2013:rs20130917.2bvr243610

    Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
    Trenutačno nemamo nikakve podatke o zahtijevanoj oznaci ECLI:ECLI:DE:BVerfG:2013:rs20130917.2bvr243610.
    /eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc