• ECLI:DE:BVerwG:2014:271114U7C20.12.0

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.

  Ľutujeme, ale nedisponujeme verziou v jazyku slovenčina. Informácie o tejto položke ECLI ponúkame v jednom z ďalej uvedených jazykov.

  DE
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Nemecko
  • Vydávajúci súd:Nemecko - Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Súdne rozhodnutie
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:27/11/2014
  • Text rozhodnutia/rozsudku:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: DE
  • Oblasť práva:Správne právo
   Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: DE
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: DE
  • Opis:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: DE
  • Autentické (jazyky):DE
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: DE
  • Prispievateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: DE
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: DE
  • Typ prístupu:Verejné (rozhodnutia/rozsudky uverejnené na verejnej doméne)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc