• ECLI:DE:BVerwG:2015:250215B6C33.13.0

  Rozpoczęcie korzystania z systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania z serwisu i klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności, a także zasady, ograniczenia i warunki dotyczące dostępu do danych pochodzących od dostawców sygnatury ECLI.

  Niestety, nie jest dostępna wersja w języku polski. Informacje o tej sygnaturze ECLI można uzyskać w jednym z języków podanych poniżej.

  DE
  • Kraj/instytucja nadający/-a ECLI:Niemcy
  • Sąd nadający ECLI:Niemcy - Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
  • Rodzaj decyzji/wyroku:Orzeczenie sądowe
  • Data decyzji/wyroku:25/02/2015
  • Tekst decyzji/wyroku:Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE
  • Dziedzina prawa:Prawo administracyjne
   Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE
  • Podmiot publikujący:Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE
  • Opis:Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE
  • Autentyczny język:DE
  • Autor:Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE
  • Podmiot uczestniczący:Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE
  • Terytorialny zakres stosowania:Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE
  • Rodzaj dostępu:Publiczne (decyzje/wyroki opublikowane w domenie publicznej)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc