• ECLI:DE:OVGNI:2007:1127.11ME455.07.0A

    Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
    Žal nimamo podatkov v zvezi z zahtevano identifikacijsko oznako ECLI. ECLI:DE:OVGNI:2007:1127.11ME455.07.0A.
    /eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2