• ECLI:DE:POLGZWE:2016:0118.1OLG1SS106.15.0A

    Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
    Съжаляваме, но в момента не разполагаме с данни, свързани със заявения ECLI идентификатор: ECLI:DE:POLGZWE:2016:0118.1OLG1SS106.15.0A.
    /eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc