• ECLI:EP:BA:2019:T043714.20190312

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .

  Съжаляваме, но не е налична версия на български. Можете да видите информация за ECLI на един от следните езици.

  EN
  • Издаваща държава или институция:Европейско патентно ведомство
  • Издаващ съд:Европейско патентно ведомство - Апелативни състави на Европейското патентно ведомство (BA)
  • Вид на съдебното решение/акт:Съдебен акт
  • Дата на съдебното решение/акт:12/03/2019
  • Дата на публикуване:14/05/2019
  • Текст на съдебното решение/акт:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN
  • Област на правото:Патентно право
   Право в областта на интелектуалната собственост
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN
  • Заглавие:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN
  • Описание:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN
  • Автентични езици:EN
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN
  • Вид достъп:Публични (съдебни решения, публикувани за обществено ползване)
  • Референтни документи:
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc