• ECLI:EU:C:2006:176

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  CSDADEETELENESFRITLVLTHUNLPLPTSKFISV
  • Avaldav riik või asutus:Euroopa Liidu Kohus
  • Avaldav kohus:Euroopa Liidu Kohus - Euroopa Kohus (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Kohtuotsus
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:16/03/2006
  • Avaldamise kuupäev:16/03/2006
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=57692&doclang=ET
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FREli õigus
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:NL
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Avalikud (otsused/kohtuotsused, mis on avalikkusele kättesaadavad)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc