• ECLI:EU:C:2006:6653

    Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
    Съжаляваме, но в момента не разполагаме с данни, свързани със заявения ECLI идентификатор: ECLI:EU:C:2006:6653.
    /eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2