• ECLI:EU:C:2011:777

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Den Europæiske Unions Domstol
  • Udstedende domstol:Den Europæiske Unions Domstol - Domstolen (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Afgørelse
  • Dato for afgørelsen/dommen:24/11/2011
  • Offentliggørelsesdato:24/11/2011
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&doclang=DA
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FREU-ret
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:ES
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Offentlige (afgørelser/domme offentliggjort i den offentlige del)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc