• ECLI:EU:C:2013:203

    Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
    Tyvärr har vi för närvarande inga uppgifter om det här ECLI-numret: ECLI:EU:C:2013:203.
    /eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2