• ECLI:EU:C:2013:203

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Sodišče Evropske unije
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Sodišče Evropske unije - Sodišče (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Sodba
  • Datum odločbe/sodbe:21/03/2013
  • Datum objave:21/03/2013
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135401&doclang=SL
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FRPravo eu
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):DE
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Javno (odločbe/sodbe, ki so dostopne javnosti)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc