• ECLI:EU:C:2017:120

  Rozpoczęcie korzystania z systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania z serwisu i klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności, a także zasady, ograniczenia i warunki dotyczące dostępu do danych pochodzących od dostawców sygnatury ECLI.

  Niestety, nie jest dostępna wersja w języku polski. Informacje o tej sygnaturze ECLI można uzyskać w jednym z języków podanych poniżej.

  DEENFR
  • Kraj/instytucja nadający/-a ECLI:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Sąd nadający ECLI:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości (C)
  • Rodzaj decyzji/wyroku:Orzeczenie sądowe
  • Data decyzji/wyroku:15/02/2017
  • Data publikacji:15/02/2017
  • Tekst decyzji/wyroku:Metadane są dostępne tylko w tych językach: DE FR
  • Dziedzina prawa:Metadane są dostępne tylko w tych językach: FRPrawo unijne
  • Podmiot publikujący:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Autentyczny język:DE
  • Autor:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Terytorialny zakres stosowania:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Rodzaj dostępu:Publiczne (decyzje/wyroki opublikowane w domenie publicznej)
/eclisearch 1.7.2 build-70ee8066fcdabd1714583c1fe9d3de413fb1a881